esra-erduran

Esra Erduran Duvarcı

Uzman Pedagog / Klinik Psikolog / Oyun Terapisti / Çift ve Aile Terapisti / EMDR Uygulayıcısı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü 1996’da bitirmiştir. Ardından ilki Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü’sünde diğeri ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programında olmak üzere iki ayrı yüksek lisansı bitirmiştir.

1993 – 1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi’nde, 1994 – 1995’de Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde, 1995 – 1996’da da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde gözlem ve süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir.

1996 - 2001 yılları arasında Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi'nde, 2001 - 2011 tarihleri arasında da Tual Psikolojik Danışma Merkezi'nde eğitim ve süpervizyon çalışmalarına devam etmiş aynı zamanda çocuklar ve anne babalara yönelik danışmanlık vermiştir.

1999 - 2001 tarihleri arasında MEF Okulları’nda, 2001 – 2011 tarihleri arasında da Hisar Okulları’nda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır.

Hisar Okulları’nda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara uygun programlar hazırlamak amacıyla Bireysel Eğitim Programları Bölümü’nü kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmıştır.

Çalıştığı kurumlarda çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik çalışma grupları düzenlemiş ve çeşitli konferanslar vermiştir.

Erduran Duvarcı;

  • Prof. Dr. Öget Öktem ile Temel Nöroloji Eğitimi,
  • Prof. Dr. Sirel Karakaş ile Nöro-psikolojik Testler ve BİLNOT Bataryası  Uygulayıcı Eğitimi,
  • Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin ile PASS Teorisi ve Cognitive Assesment System    (CAS) Eğitimi,
  • Dr. Ofra Ayalon ile Terapötik Kartların Bireysel ve Grup Çalışmalarında Kullanımı Eğitimi,
  • YÖRET Etkili İletişim Becerileri Eğitmenliği,
  • ÖÖG ve DEHB Derneği Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitici Eğitimi,

programlarını tamamlamıştır.

‘’Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’’, ‘’Filial Terapi’’, ‘’Gelişimsel Temas Terapisi’’, ‘’Dışavurumcu Oyun Terapisi (Sanat Terapisi, Kukla Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi)’’, ‘’Çocuklarda Cinsel Tacizi Tanılama ve Sağaltımında Oyun Terapisinin Kullanılması’’, ‘’Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi ve Kısa Dönemli Oyun Terapisi’’, ‘’Oyun Terapisinde Metafor Kullanımı ve Metaforik Hikaye Anlatımı’’ konularında eğitimlerini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Reyhana Seedat ile tamamlamıştır.

‘’Okul, Klinik ve Ev Ortamında Oyun Terapisi Teknikleri’’ eğitimini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Heidi Kaduson ile tamamlamıştır.

‘’Esnek Sıralı Oyun Terapisi’’, ‘’Bağlanmayı Onarmada Bakım Vermenin Sürekliliği Modeli’’, ‘’Theraplay’’,  ‘’Ebeveyn ve Çocuk Etkileşim Terapisi’’,  ‘’Marschak Etkileşim Metodu Analizi’’ eğitimlerini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Paris Goodyear-Brown ile tamamlamıştır.

(APT) lisanslı oyun terapisti eğitimcisi Dr. Reyhana Seedat liderliğinde;  (APT) Association for Play Therapy onaylı oyun terapisti olmuştur.

Dr. Ofra Ayalon, Dr. Shulamit Niv ve Dr. Yhuda Shacham  ile (EFTA) European Family Therapy Association ve MEB  onaylı aile ve çift terapisi eğitimini tamamlamıştır.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR) Türkiye ve EMDR Avrupa Derneği kriterlerine uygun olarak EMDR 1 ve EMDR 2 Eğitimlerini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar ile Çocuk EMDR 1 ve Çocuk EMDR 2 Eğitimini, 0 – 3 yaş EMDR Protokolü,  Bağlanma ve EMDR eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuklarda Oyun Terapisi ile EMDR Uygulamaları eğitimini Dr. Reyhana Seedat’tan almıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerlerini ve Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır.
Halen Prof.Dr. Doğan Şahin ile Aktarim Odaklı Dinamik Psikoterapi eğitimine devam etmektedir.

Association for Play Therapy (APT), Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), EMDR Türkiye Derneği, Nöropsikoloji Derneği, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği üyesidir.

“Sosyal İlişki Becerileri” isimli çalışma kitabı 2011 yılında Pencere-sey Yayınları, düşünme becerileri dizisi kapsamında yayımlanmıştır.

to top button