‘FİLİAL TERAPİ’ GRUP ÇALIŞMASI

Filial terapi, oyunu kullanarak ebeveyn ve çocuk arasındaki ilşkiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir ebeveyn eğitimi programıdır. Oyun çocuklar için çok önemlidir ve iletişim kurmalarının doğal yoludur. Çocuklar yaşadıkları deneyimleri keşfetmek ve düşüncelerini ifade etmek için oyuncakları kullanırlar. Bu grup çalışmasında ebeveynlere çocukları ile evlerinde oynamaları için dikkatlice seçilmiş bir takım oyuncaklarla, özel bir şekilde düzenlenmiş 30 dakikalık oyun saatleri öğretilir.
Bu modelin çocukların sorunlarını azaltmada ve aile içi ilişkiyi güçlendirmede olumlu etkisi uzun dönemli araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu psiko-eğitimsel model, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmelerini ve başa çıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlar. Anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan bir terapi programıdır. Terapi sürecinde anne babalar çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini nasıl yürüteceklerini öğrenme fırsatı bulurlar. Anne baba, terapist ve çocuğun bir araya gelerek uygulanan filial terapi seansları, anne babaların çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlar ve onlarla kurdukları duygusal bağı güçlendirir.

İÇERİK

Duyguları yanıtlama
Birlikte olma
Sınırları belirleme
Kabul Sınır Hedef
Ebeveynlerin oyun kayıtlarının incelenmesi

EGİTİMCİ: Uzman Pedagog Esra Erduran Duvarcı
SÜRE: 2 x 10 =20 saatlik 10 oturum halinde planlanmıştır.
ÜYE SAYISI: En az 8 en çok 12 kişilik grup çalışması şeklinde sürdürülür.

to top button