esra-erduran

Esra Erduran Duvarcı

Uzman Pedagog / Klinik Psikolog / Oyun Terapisti / Çift ve Aile Terapisti / EMDR Uygulayıcısı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü 1996’da bitirmiştir. Ardından ilki Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü’sünde diğeri ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programında olmak üzere iki ayrı yüksek lisansı bitirmiştir.

1993 – 1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi’nde, 1994 – 1995’de Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde, 1995 – 1996’da da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde gözlem ve süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir.

1996 - 2001 yılları arasında Pencere Psikolojik ve Pedagojik Danışma Merkezi'nde, 2001 - 2011 tarihleri arasında da Tual Psikolojik Danışma Merkezi'nde eğitim ve süpervizyon çalışmalarına devam etmiş aynı zamanda çocuklar ve anne babalara yönelik danışmanlık vermiştir.

1999 - 2001 tarihleri arasında MEF Okulları’nda, 2001 – 2011 tarihleri arasında da Hisar Okulları’nda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır.

Hisar Okulları’nda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara uygun programlar hazırlamak amacıyla Bireysel Eğitim Programları Bölümü’nü kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmıştır.

Çalıştığı kurumlarda çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik çalışma grupları düzenlemiş ve çeşitli konferanslar vermiştir.

Esra Duvarcı;

 • Prof. Dr. Öget Öktem ile Temel Nöroloji Eğitimi,
 • Prof. Dr. Sirel Karakaş ile Nöro-psikolojik Testler ve BİLNOT Bataryası Uygulayıcı Eğitimi,
 • Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin ile PASS Teorisi ve Cognitive Assesment System (CAS) Eğitimi,
 • Dr. Ofra Ayalon ile Terapötik Kartların Bireysel ve Grup Çalışmalarında Kullanımı Eğitimi,
 • YÖRET Etkili İletişim Becerileri Eğitmenliği,
 • ÖÖG ve DEHB Derneği Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitici Eğitimi,

programlarını tamamlamıştır.

‘’Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’’, ‘’Filial Terapi’’, ‘’Gelişimsel Temas Terapisi’’, ‘’Dışavurumcu Oyun Terapisi (Sanat Terapisi, Kukla Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi)’’, ‘’Çocuklarda Cinsel Tacizi Tanılama ve Sağaltımında Oyun Terapisinin Kullanılması’’, ‘’Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi ve Kısa Dönemli Oyun Terapisi’’, ‘’Oyun Terapisinde Metafor Kullanımı ve Metaforik Hikaye Anlatımı’’ konularında eğitimlerini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Reyhana Seedat ile tamamlamıştır.

‘’Okul, Klinik ve Ev Ortamında Oyun Terapisi Teknikleri’’ eğitimini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Heidi Kaduson ile tamamlamıştır.

‘’Esnek Sıralı Oyun Terapisi’’, ‘’Bağlanmayı Onarmada Bakım Vermenin Sürekliliği Modeli’’, ‘’Theraplay’’, ‘’Ebeveyn ve Çocuk Etkileşim Terapisi’’, ‘’Marschak Etkileşim Metodu Analizi’’ eğitimlerini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Paris Goodyear-Brown ile tamamlamıştır.

(APT) lisanslı oyun terapisti eğitimcisi Dr. Reyhana Seedat liderliğinde; (APT) Association for Play Therapy onaylı oyun terapisti olmuştur.

Dr. Ofra Ayalon, Dr. Shulamit Niv ve Dr. Yhuda Shacham ile (EFTA) European Family Therapy Association ve MEB onaylı aile ve çift terapisi eğitimini tamamlamıştır.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR) Türkiye ve EMDR Avrupa Derneği kriterlerine uygun olarak EMDR 1 ve EMDR 2 Eğitimlerini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar ile Çocuk EMDR 1 ve Çocuk EMDR 2 Eğitimini, 0 – 3 yaş EMDR Protokolü, Bağlanma ve EMDR eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuklarda Oyun Terapisi ile EMDR Uygulamaları eğitimini Dr. Reyhana Seedat’tan almıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerlerini ve Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Doğan Şahin ile Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Aktarım Odaklı Dinamik Psikoterapi ve Üst Düzey (Nevrotik) Kişiliklerde Psikodinamik Terapi Eğitimlerini tamamlamıştır.

Association for Play Therapy (APT), Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), EMDR Türkiye Derneği, Nöropsikoloji Derneği, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği üyesidir.

“Sosyal İlişki Becerileri” isimli çalışma kitabı 2011 yılında Pencere-sey Yayınları, düşünme becerileri dizisi kapsamında yayımlanmıştır.

Betül Öz Er

Uzman Psikolog/ Oyun Terapisti/ EMDR Uygulayıcısı

İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2014 yılında bitirmiştir. Mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Pedagojik Formasyon eğitimi almıştır. Yüksek lisans eğitimini, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji programında “Okul Öncesi Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıkları İle Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki’’ tez araştırmasıyla tamamlamıştır.

Lisans ve uzmanlık eğitimleri sırasında; Np İstanbul Psikiyatri Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Şişli Florance Nightingale Hastanesi kurumlarının Çocuk ve Ergen Psikiyatri polikliniklerinde gözlem ve süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir.

2015-2017 tarihleri arasında Bahçeşehir Okulları’nda Okul Psikoloğu olarak görev yapmıştır.

2017-2020 tarihleri arasında bir anaokulunda Okul Psikoloğu olarak yarı zamanlı danışmanlık vermiştir.

2017 tarihinden bu yana İklim Danışmanlık’ta Uzman Psikolog ve Oyun Terapisti olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Betül Öz Er;

‘’Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri’’ , ‘’Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması’’ , ‘’Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması’’, ‘’Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması’’ eğitimlerini Academy of Cognitive Therapy (ACT)’nin lisanslı eğitimcisi Dr. Emel Stroup ile tamamlamıştır.

‘’Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’’, ‘’Filial Terapi’’, ‘’Gelişimsel Temas Terapisi’’, ‘’Dışavurumcu Oyun Terapisi (Sanat Terapisi, Kukla Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi)’’, ‘’Çocuklarda Cinsel Tacizi Tanılama ve Sağaltımında Oyun Terapisinin Kullanılması’’, ‘’Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarla Oyun Terapisi ve Kısa Dönemli Oyun Terapisi’’konularında eğitimlerini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Reyhana Seedat ile tamamlamıştır.

“Esnek Sıralı Oyun Terapisi’’, “Bağlanmayı Onarmada Bakım Vermenin Sürekliliği Modeli”, “Theraplay” eğitimlerini (APT) lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Paris Goodyear-Brown ile tamamlamıştır.

APT lisanslı oyun terapisi eğitimcisi Dr. Reyhana Seedat liderliğinde; süpervizyon eğitimlerinin 130 saatini tamamlamıştır ve süpervizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR) Türkiye ve EMDR Avrupa Derneği kriterlerine uygun olarak EMDR 1 Eğitimlerini tamamlamıştır.

Çocuk EMDR 1 Eğitimini, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar ile tamamlamıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerlerini ve Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi eğitimlerine Psikanalist Dr. Neslihan Zabcı ile halen devam etmektedir.

Prof. Dr. Doğan Şahin ile “Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi”ni tamamlamıştır.

 • WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Zeka Testi sertifikasyonunu Türk Psikologlar Derneği’nden tamamlamıştır.
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi eğitimini Çocuk Nöroloji Derneği bünyesinde tamamlamıştır.
 • Erken Okuryazarlık Testi ( EROT) eğitimini Doç.Dr. Cevriye Ergül ile tamamlamıştır.
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Testi eğitimini Prof. Dr. Öğet Öktem ile tamamlamıştır.
 • Çocuk Değerlendirme Testleri ( AGTE, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Testi, İnsan ve Aile Çizimi, Beier
  Cümle Tamamlama Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi) eğitimlerini tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Ezgi Sancak

Psikolog / Oyun Terapisti

Altınbaş Üniversitesi’nden çift ana dalda, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden onur derecesi ile mezun olmuştur.

 • “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitimini APT (The Association for Play Therapy) onaylı oyun terapisi eğitmeni Dr. Alyssa Swan ile tamamlamıştır.
 • “Dışavurumcu Sanatlar ile Oyun Terapisi” (Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapisi) eğitimini APT onaylı eğitmenler Dr. Marshall Lyles ve Dr. Linda Homeyer ile tamamlamıştır.
 • “Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi”ni Prof. Dr. Doğan Şahin’ den almıştır.
 • “Çalışma Belleği Ölçeği Testi ve Erken Okuryazarlık Testi” eğitimlerini Doç.Dr. Cevriye Ergül ile tamamlamıştır.
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası eğitimini Türk Psikologlar derneği bünyesinde tamamlamıştır.
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği olan çocukların bilişsel alanlarına müdahale programı olan PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş okumayı geliştirme programı olan PREP eğitimlerini alarak Türkçe PREP uygulayıcısı olmuştur.
 • Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi (SOBAT) eğitimini tamamlamıştır.
 • Gessell Gelisim Testi, AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) Peabody Kelime Anlama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Testi, İnsan ve Aile Çizimi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Frostig Görsel Algı Testi Goodenough Bir Adam Çiz Testi eğitimlerini tamamlamıştır.
 • WISC-IV Zeka Testi sertifikasyonunu Türk Psikologlar Derneği’nden tamamlamıştır.
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerlerini bitirmiştir.
 • Rorschach, CAT ve TAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi Eğitimine 2020 Eylül ayından bu yana Psikanalist Dr. Neslihan Zabcı ile devam etmektedir.

2017 yılında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulunda, çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar ile ikinci dilde (İngilizce) drama etkinlikleri ve grup çalışmaları düzenlemiştir.

2018 yılında Altınbaş Üniversitesi Çocuk Üniversitesi kapsamında sosyal olarak dezavantajlı çocuklarla okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal ilişki becerilerinin kazanımını hedefleyen “Roman Çocuklar Projesi”ne katılmıştır.

2019 yılında Belarus’ta 6-16 yaş arası çocuklara, sosyal beceri öğretimi konusunda bireysel ve grup çalışmaları düzenlemiştir.

2019 yılından bu yana İklim Çocuk Aile ve Eğitim Danışmanlığı’nda psikolog olarak çocuk, genç ve ebeveynlerle çalışmaktadır.

Özel ilgi alanı özgül öğrenme güçlüğünde ikinci dil (İngilizce) öğreniminin desteklenmesidir.

Ezgi Sancak; çocuk, genç ve anne babalara İngilizce dilinde de destek vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

zz

Esranaz Zeybek

Psikolog

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

 • “Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey” eğitimini tamamlamıştır.
 • “Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi”ni Prof. Dr. Doğan Şahin’den almıştır.
 • “Disleksi Eğitici Eğitimi”ni Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği’nden almıştır.
 • "OYAB Okuma Yazma Değerlendirme Bataryası" eğitimini Doç.Dr. Cevriye Ergül ile tamamlamıştır.
 • Çocuk ve Gençlerle Sanat Terapisi Uygulamaları II. Modül eğitimini Kli.Psk. Dr. Olcay Güner ve Kli.Psk. Nur Dinçer Genç ile tamamlamıştır.
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi eğitimine Çocuk Ergen ve Yetişkin Psikanalisti Funda Akkapulu Aydın ile devam etmektedir.
 • Ergen Psikopatolojileri ve Rorschach - TAT Seminer eğitimine Yrd. Doç. Dr. Bengi Pirim Düşgör ile devam etmektedir.

2018 yılında Romanya’da AIESEC aracılığıyla sosyal olarak dezavantajlı gençlerle çalışmalar yürütmüştür.

2019 yılında Medi Çocuk Akademisi’nde Gelişim Psikolojisi stajını tamamlamış ve gözlem yapmıştır.

Üniversite eğitimi boyunca çeşitli öğrenci topluluklarında görev almış ve topluluk başkanlığı yapmıştır.

2020 yılında İklim Çocuk Aile ve Eğitim Danışmanlığı’nda tam zamanlı staj yapmıştır ve 2021 yılından beri de aynı merkezde psikolog olarak çalışmaktadır.

Aktif olarak öğrenmede güçlük çeken ve dikkat problemleri olan çocuklarla çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

to top button