Çalışmalar

2012 yılında Esra Erduran Duvarcı tarafından kurulmuş olan İklim Çocuk Aile ve Eğitim Danışmanlığı’nda,

* Gebelik döneminde ebeveynliğe hazırlık,
* Ebeveyn çocuk arasındaki bağlanmanın güçlendirilmesi,
* Erken çocuklukta temel alışkanlıkların (beslenme, uyku, öz bakım becerileri vb.) edinilmesi,
* Okula hazırlık, dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi,
* Çeşitli uyum ve davranış sorunlarının giderilmesi,
* Okul çağı sorunları (Okul başarısızlığı, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu vb.) ve gelişimsel farklılıkların desteklenmesi,
* Duygusal gelişim (tikler, tırnak yeme, kaygı vb) sorunlarının desteklenmesi,
* Sosyal beceri eğitimi,
* Aile içi ilişkilerin desteklenmesi,
* Çiftler arası ilişkilerin desteklenmesi,
* Etkin ebeveynlik tutumlarının (sınır koyma, çocukların ihtiyaçlarını belirleyebilme, ebeveynin mesajını etkin olarak iletebilmesi, sorumluluk kazandırma vb.) geliştirilmesi

gibi birçok alanda, çocuk, genç, ebeveyn ve ailelerle çalışılmaktadır.

to top button